Bij Je ... ritueelbegeleider bij afscheid

Bij Je ... ritueel begeleiden 

Bij ieder moment van verandering in het leven neem je afscheid.

Je neemt afscheid van wat was, je laat het los om het op een andere manier vast te kunnen houden en als herinnering mee te nemen in de toekomst.

Als ritueelbegeleider geef ik betekenis aan het afscheid in de laatste levensfase en rondom het sterven.

Samen met de betrokkenen ga ik op zoek naar datgene waarin je de ander herkent.

Met een persoonlijk symbool en een rituele handeling die in het geheel past, begeleid ik de stervende en de betrokkenen tijdens deze bijzondere periode van verandering.


"Het afscheid wordt een blijvende mooie herinnering die bijdraagt aan het leven dat verder gaat..."

 

Bij Je ... bij afscheid

ritueel begeleiden bij afscheid

Op het moment van overlijden neemt de uitvaartondernemer na overleg met de nabestaanden de zorg voor de praktische aspecten van de uitvaart op zich. Kort na het overlijden kan de uitvaartverzorger of de familie contact met mij opnemen om betekenis te geven aan de inhoud van de afscheidsviering.

Als ritueelbegeleider ga ik in gesprek met de betrokkenen en geef ik vorm aan de wens om het afscheid op een persoonlijke manier te begeleiden

en  het veranderingsproces van de nabestaanden te ondersteunen.
Het ritueel begeleiden is een bewuste en betekenisvolle symbolische handeling om de overgang te markeren van wat was, naar het nu en naar wat komen zal.

afscheidsviering

Tijdens de afscheidsceremonie zal het persoonlijk symbool van de overledene als een rode draad door de viering verweven zijn. Een symbolische rituele handeling, een tekst, bijpassende beelden en muziek staan allemaal in het teken van diegene van wie afscheid wordt genomen. Samen verzorgen we de inhoud van een persoonlijke en betekenisvolle afscheidsviering. 

Hiermee wordt het afscheid een blijvende mooie herinnering aan de overledene dat bijdraagt aan het rouwproces en het leven van de nabestaanden dat verder gaat.
In een persoonlijke afscheidsviering worden het leven en het afscheid met elkaar verbonden.

rituelen en het persoonlijk symbool

Een ritueel is een symbolische handeling om betekenis te geven aan een bijzonder moment.

Iedereen kent de allerdaagse rituelen zoals het naar bed brengen van je kind, het vieren van je verjaardag en de manier waarop je de feestdagen met elkaar doorbrengt. Het ritueel en het persoonlijk symbool dragen bij aan het afscheid en het rouwproces dat volgt na het overlijden. Het persoonlijk symbool is een voorwerp of een begrip waar je de ander of jezelf in herkent. In gesprek met elkaar wordt het persoonlijk symbool duidelijk. Het symbool wordt op een creatieve manier vormgegeven en vormt de rode draad van de afscheidsviering of een levenseinde ritueel.


Een afscheid met een persoonlijk symbool en een ritueel draagt bij aan een betekenisvolle serene overgang bij het overlijden en bij het rouwproces dat volgt.

Bij Je ... laatste levensfase en herdenkingsmomenten

laatste levensfase

Op ieder kruispunt in je leven vervolg je jouw eigen weg. Omkijkend naar waar je was, bewust van waar je nu bent en vooruitkijkend naar waar je heen zult gaan. In de laatste levensfase is het ritueel begeleiden van betekenis voor de stervende én voor diegenen die afscheid van elkaar nemen. Misschien is nog niet alles gezegd of met de ander gedeeld, of zijn er onverwerkte ervaringen waardoor het onmogelijk lijkt om het leven los te laten. In gesprek met elkaar komen we samen tot het vormgeven van een levenseinde ritueel.Een levenseinde ritueel draagt bij aan de overgang naar het stervensproces.


Bij Je ... afscheid van het kind

levenseinde ritueel

De rituele handeling in de laatste levensfase is een eeuwenoude traditie in verschillende culturen. Als ritueelbegeleider begeleid ik je in jouw laatste levensfase met een persoonlijk levenseinde ritueel gebaseerd en geinspireerd op jouw eigen levenservaring. Na een eerste gesprek verzorg ik een levenseinde ritueel met een persoonlijk symbool, passende woorden en muziek om de overgang naar het stervensproces en het afscheid te verzachten.

In de laatste levensfase geef ik vorm aan de verbinding tussen jou en de mensen om je heen.Het levenseinde ritueel kan een basis vormen voor de afscheidsceremonie en momenten van herdenking.

herdenkingsmomenten

De momenten waarop je stilstaat bij het afscheid van je dierbare zijn bijzonder. Kort na het overlijden zijn dat de momenten van het sluiten van de kist en het begeleiden naar de begraafplaats of het crematorium. Later zijn het de momenten zoals het uitstrooien van de as, het bijzetten van de urn, het plaatsen van de steen en het herdenken van de sterf- of geboortedag. Op locatie geef ik vorm aan dit moment met een ritueel, een symbool, een tekst of muziek. Als ritueelbegeleider geef ik betekenis aan deze momenten, ook wanneer het afscheid al langer geleden is.


Het is een moment om het leven te gedenken en het afscheid met jouw leven te verbinden.


afscheid van het kind

Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar het ritueel begeleiden van kinderen en hun naasten rondom het overlijden van het kind. Door het verlies van mijn zoon in het jaar 2000, heb ik ervaren hoe intens de periode rondom het sterven van een kind is en hoe belangrijk het is om er voor de ouders, broers en zussen, opa's en oma's, vriendjes en anderen te zijn.

Met het ritueel begeleiden in de laatste levensfase van het kind kan je samen tot een afscheidsritueel komen om de overgang milder te maken. Ik heb aandacht voor de wensen en ideeën van het kind om een symbolisch ritueel te vormen wat van betekenis zal zijn voor het kind, het gezin, de familie en vriendjes. Het verandermoment bij overlijden is een keerpunt waarop het ritueel begeleiden van essentieel belang is om vorm te geven aan de verbinding tussen het kind en de mensen om hem heen.


Het verweven van het persoonlijk symbool van het kind met een rituele handeling in de afscheidsviering zal een dierbare herinnering vormen voor de toekomst van alle betrokkenen.


Luisteren naar de Stilte ...

Een verre blik

De zon op je gezicht

De wind door je haar


Stilte


Zonder woorden

Voel ik de eenheid

De ruimte

En laat ik je gaan


In gedachten

De zon op mijn gezicht

De wind door mijn haar

Alleen


In stilte


Voel ik jouw aanwezigheid

In mij


En houd ik je nog even vast ...


                                                                          Mariëlle